เกรซายน์ http://gracine.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=19-01-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=19-01-2010&group=2&gblog=17 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ISIC Card และจะไปลอนดอนแล้วน้า !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=19-01-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=19-01-2010&group=2&gblog=17 Tue, 19 Jan 2010 9:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-01-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-01-2010&group=2&gblog=16 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Checklist จัดกระเป๋าไปอังกฤษ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-01-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-01-2010&group=2&gblog=16 Sun, 03 Jan 2010 9:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=26-12-2009&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=26-12-2009&group=2&gblog=15 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Flight Ticket to UK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=26-12-2009&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=26-12-2009&group=2&gblog=15 Sat, 26 Dec 2009 19:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=2&gblog=14 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Host Family ... I'm coming ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=2&gblog=14 Sun, 20 Dec 2009 0:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=06-12-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=06-12-2009&group=2&gblog=13 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Read for more ... about UK ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=06-12-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=06-12-2009&group=2&gblog=13 Sun, 06 Dec 2009 15:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=25-11-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=25-11-2009&group=2&gblog=12 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แล้วววววววววววววววววววววววววว !!! UK Visa TIER 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=25-11-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=25-11-2009&group=2&gblog=12 Wed, 25 Nov 2009 11:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-11-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-11-2009&group=2&gblog=11 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเดี๊ยน ปะทะ VFS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-11-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-11-2009&group=2&gblog=11 Fri, 20 Nov 2009 16:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=17-11-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=17-11-2009&group=2&gblog=10 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[CHECKLIST :: UK Visa Tier 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=17-11-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=17-11-2009&group=2&gblog=10 Tue, 17 Nov 2009 12:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=16-05-2015&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=16-05-2015&group=12&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Turkey Trip (11-18 April 2015)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=16-05-2015&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=16-05-2015&group=12&gblog=1 Sat, 16 May 2015 16:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=7 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกเที่ยวใน Devon :: Branscombe Beach]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=7 Tue, 22 Jun 2010 0:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=6 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกเที่ยวใน Devon :: Exeter City]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=6 Tue, 22 Jun 2010 0:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=5 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Northampton - Devon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=5 Tue, 22 Jun 2010 0:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=4 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[London - Northampton]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-06-2010&group=8&gblog=4 Tue, 22 Jun 2010 0:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-04-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-04-2010&group=8&gblog=3 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Lonely month in UK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-04-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-04-2010&group=8&gblog=3 Fri, 30 Apr 2010 16:06:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-03-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-03-2010&group=8&gblog=2 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[2 เดือนผ่านไปใน LOndon ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-03-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-03-2010&group=8&gblog=2 Sat, 20 Mar 2010 21:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=08-02-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=08-02-2010&group=8&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[2 อาทิตย์ผ่านไปใน London ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=08-02-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=08-02-2010&group=8&gblog=1 Mon, 08 Feb 2010 7:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=23-12-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=23-12-2009&group=7&gblog=5 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Trip ผาแต้ม @ ก.ย. 2551]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=23-12-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=23-12-2009&group=7&gblog=5 Wed, 23 Dec 2009 9:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=4 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งทานตะวัน ... ไม่ต้องไปไกลอยู่ที่ มธ.รังสิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=4 Sun, 20 Dec 2009 11:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=3 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Trip เชียงใหม่ - ปาย (5 วัน 4 คืน) รับปีใหม่ 2551]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=3 Sun, 20 Dec 2009 11:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=2 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[รับน้องเอกจิตวิทยา @ ระยอง พ.ย. 2550]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=2 Sun, 20 Dec 2009 10:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[รับน้องลานโพสาม @ เพชรบุรี มิ.ย. 2550]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=7&gblog=1 Sun, 20 Dec 2009 10:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=6&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=20-12-2009&group=6&gblog=1 Sun, 20 Dec 2009 8:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=14-12-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=14-12-2009&group=5&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Shopping :: Mode บ้าเดรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=14-12-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=14-12-2009&group=5&gblog=1 Mon, 14 Dec 2009 8:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=09-12-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=09-12-2009&group=3&gblog=2 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[" ลูกค้า " ไม่ใช่ " พระเจ้า "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=09-12-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=09-12-2009&group=3&gblog=2 Wed, 09 Dec 2009 8:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=11-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=11-10-2009&group=3&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[1st FULL TIME JOB]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=11-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=11-10-2009&group=3&gblog=1 Sun, 11 Oct 2009 8:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=05-11-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=05-11-2009&group=2&gblog=9 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[Visa is REFUSED]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=05-11-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=05-11-2009&group=2&gblog=9 Thu, 05 Nov 2009 12:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=04-11-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=04-11-2009&group=2&gblog=8 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้วีซ่าแล้ววววววววววววววววว ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=04-11-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=04-11-2009&group=2&gblog=8 Wed, 04 Nov 2009 14:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=01-11-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=01-11-2009&group=2&gblog=7 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจะไป Work & Study UK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=01-11-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=01-11-2009&group=2&gblog=7 Sun, 01 Nov 2009 14:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-10-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-10-2009&group=2&gblog=6 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเรายื่น Student Visa UK :: Tier 4 General Student]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-10-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=30-10-2009&group=2&gblog=6 Fri, 30 Oct 2009 13:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=29-10-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=29-10-2009&group=2&gblog=5 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวยื่น VISA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=29-10-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=29-10-2009&group=2&gblog=5 Thu, 29 Oct 2009 11:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-10-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-10-2009&group=2&gblog=4 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้า Book Bank]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-10-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=22-10-2009&group=2&gblog=4 Thu, 22 Oct 2009 18:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=18-10-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=18-10-2009&group=2&gblog=3 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบรับรองทางการเงิน + ใบรับรองการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=18-10-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=18-10-2009&group=2&gblog=3 Sun, 18 Oct 2009 8:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=10-10-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=10-10-2009&group=2&gblog=2 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[let me have a "GAP YEAR"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=10-10-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=10-10-2009&group=2&gblog=2 Sat, 10 Oct 2009 10:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-10-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-10-2009&group=2&gblog=1 http://gracine.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่านแรก :: การตรวจ IOM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-10-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gracine&month=03-10-2009&group=2&gblog=1 Sat, 03 Oct 2009 12:03:25 +0700